Lektore

 

Dr. Liljana LUFO

Lektore

E-mail: llufo@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2015

Studimet “Master ne Veterinari”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2006

Diploma në “Mjekesi Veterinare”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2003

Lendet:

Virologji & Imunologji, Mikrobiologji dhe Higjene Veterinare

Interesat kërkimore

Virologji; Imunologji; Sëmundje infektive; Biologji molekulare;  Bioteknologji.

Shkarko CV