Lektore

 

Prof. As. Dr. Liri MIHO

Lektore

E-mail: lmiho@ubt.edu.al


Edukimi:

Titulli “Profesor i Asociuar” Universiteti Bujqesor i Tiranes 2015

PhD: “Doktor i Shkencave” ne fushen e Hortikultures, Universiteti Bujqesor i Tiranes  2003

Studimet e larta “Agronom i Pergjithshem” Universiteti Bujqesor i Tiranes 1982

Lendet:

  1. Te Ushqyerit e Bimeve dhe Plehrimi (BSc)
  2. Pjelloria e Tokes, Te ushqyerit e Bimeve dhe Mjedisi (MSc)
  3. Eficienca e te Ushqyerit dhe Përshtatja e Bimeve (MSc)
  4. Toka, Plehrimi dhe Mjedisi (MP)

Interesat kërkimore

Te ushqyerit e bimeve, Plehrat dhe plehrimi, impakti i tyre ne mjedis dhe cilesine e produkteve, Pjelloria e tokes dhe faktoret kufizues te saj.