Pedagoge

 

Prof. Asoc. Luljeta MINE

Pedagoge

E-mail: lmine@ubt.edu.al


Edukimi

“Profesor i Asociuar”- “Universiteti Bujqësor i Tiranës” Tiranë,  2015

“Doktor i Shkencave” – “Universiteti Bujqësor i Tiranës” Tiranë, 2013

“Docent” – “Universiteti Bujqësor i Tiranes” Tiranë, 2010

“Master” (Ma) – “Universiti i Tiranës” Tiranë, Janar 2008

Diplomuar në Mësuesi, “Fakulteti i Gjuhëve të Huaja – Universiti i Tiranës” Tiranë, 1985.

Lëndët: Gjuhë Angleze ( ESP)

Interesat kërkimore

Terminologji  dhe mësimdhënie

Shkarko CV