Pedagoge

Prof. Dr. Magdalena BREGASI

Pedagoge

E-mail: mbregasi@ubt.edu.al


Edukimi 

Doktoraturë, Ekonomi agrare (Financë), teza  e  mbrojtur: Politika financiare e  ndërmarrjes në  kushtet e ekonomisë së tregut – rasti i ndërmarrjes agroindustriale, UBT, vlerësimi “shumë mirë”, 28 Qershor 1999.

  • Studime doktorate në shkencën ekonomike, Universiteti Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Roses CNRS, Francë (me kohë të pjesshme gjatë periudhës 1995 – 1998).
  • Diploma e Studimeve të Thelluara «Economi dhe Financë», (DEA në gjuhën frënge), Fakulteti i Drejtësisë, Ekonomisë dhe Drejtimit, Universiteti Orlèans, Francë, teza e mbrojtur “Ndërtimi i tregut financiar modern në një ish-vend socialist – Rasti i Shqipërisë”, Tetor 1992 – Tetor 1993.
  • Provime pas-universitare në Ekonomi politike, Pedagogji, Gjuhë e huaj Italisht dhe Gjuhë e huaj Frëngjisht, Universiteti i Tiranës dhe provim pas-universitar Financë, UBT, 1987 – 1989.
  • Diploma e studimeve universitare, ish-Instituti i Lartë Bujqësor, aktualisht Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti Ekonomi Agrare, Dega Financë, Shtator 1979 – Korrik, 1983.
  • Diploma e shkollës së mesme të përgjithshme «Ismail Qemali», Tiranë, Shtator 1975 – Korrik 1979.
Lëndët

Vendimmarrja financiare, Financa rurale , Financa personale

Kerkimet Shkencore

  • Vendimmarrja dhe drejtimi financiar në ndërmarrjet agroushqimore dhe agrobiznese.
  • Financat rurale dhe bujqësore në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm.
  • Qeverisja e shoqërive aksionere dhe efektet e ndryshimeve institucionale.
  • Edukimi financiar personal.