Lektore

 

Dr. Majlinda CAKALLI

Lektore

E-mail: mcakalli@ubt.edu.al


Edukimi 

Doktori i Shkencave ne Ekonomi Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2011

Master Shkencor në Ekonomi dhe Politikat Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2006

Ekonomist Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2001

Lendët

Ekonomiksi Publik ne ciklet e studimit Bachelor,Master Shkencor dhe Master Profesional.

Kerkimet Shkencore

Vleresimi ekonomik i eksternaliteteve te bujqesise shqiptare per qellimet e rritjes se qendrueshmerise se sistemeve bujqesore dhe orientimin e politikes se zhvillimit rural, planifikimit dhe menaxhimit rural.

Vleresimi i efektivitetit ekonomik dhe konkurrueshmerise se sistemeve dhe teknologjive bujqesore


Shkarko CV