Asistent Lektor

 

MSc. Marsel KECI

Asistent Lektor

E-mail: marselkeci@gmail.com


EDUKIMI

Master Shkencor në Shkenca Biologjike me profil ne “Të Ushqyerit dhe Ushqimet Funksionale”, Università di Camerino, Camerino (MC), IT, 2014

Bachelor në Biologji Ushqimore, Università di Camerino, Camerino (MC), IT, 2011

LËNDËT

Ushqimet dhe te Ushqyerit e Njeriut, Kimia Ushqimore

INTERESAT KËRKIMORE

Roli i ushqimeve ne mikrobiomen intestinale, komunikimi dydrejtimësh ndërmjet mikroflorës dhe mukozës se zorrës, efektet e lendeve funksionale/toksike ne shëndetin e zorrës dhe mirëqenien ne përgjithësi.

Shkarko CV