Mobilitetet e Studentëve Incoming

Ju mund të studioni në UBT si një student në kuadër të një programi shkëmbimi  Erasmus + ose partneriteti që ofron UBT në bashkëpunim me universitetin tuaj. Mënyra më e mirë për të parë nëse ekziston një bashkëpunim I tillë është të shikoni në faqen e webit të universitetit tuaj . Nëse ekzsiton një bashkëpunim I tilë ju duhet në fillim të aplikoni për këtë program shkëmbimi në universitetin tuaj. Nëse ju pranoheni ju do të njoftoheni zyrtarisht nga universiteti juaj. Për këtë duhet të kontaktoni me kordinatorin e programit.

Ju mund të aplikoni duke plotësuar formularin online të aplikimit.Afatet kryesore që duhet të mbani mend janë:

1 Qershor për semestrin dimëror
1 Dhjetor për semestrin e ardhshëm veror

 

Më poshtë jepen të dhena për mobilitetet e studenteve që kanë ardhur pranë UBT në 5 vitet e fundit: