Mobilitetet e Studentëve Outgoing

Situata pandemike COVID 19 e ka bërë më të komplikuar shkëmbimin e studentëve dhe vajtien në institucione të tjera jashtë vendit. Gjate nje periudhe 5 vjeçare nga UBT kane shkuar ne universitete te huaja rreth 273 studente te niveleve Bachelor (73 studente), Master Shkencor (192 studente) dhe Doktorature (8 studente). Mësimi I një gjuhe të re, fitimi një eksperience të re dhe njohja e traditave dhe kulturës janë disa nga përfitimet tuaja. Duke qëndruar dhe studiuar jashtë ju do të ndryshoni këndvështrimin tuaj për jetën.Për këtë ju duhet të planifikoni mirë universitetin ku do të studioni si dhe do të kryeni kërkimin shkencor. Zyra jonë ka kënaqësinë që t’ju këshillojë,mbështesë nës rast se jeni duke studiuar jashtë apo jeni duke kryer një praktikë internshipi. Për më shumë ju mund të kontaktoni me zyrën tonë në adresën e mëposhtme: iroaut@ubt.edu.al.

Më shumë informacion për mobilitetet e studenteve që kanë shkuar jashtë UBT-së e  gjeni në pdf  e mëposhtme:


Studentët Outgoing