Pedagog


Prof. Dr. Myqerem TAFAJ

Lektor

E-mail: mtafaj@ubt.edu.al  

Edukimi 

1999 - 2001   Alexander von Humboldt Stiftung, Germany,  Kërkime shkencore pasdoktorale në Fiziologjinë e të Ushqyerit  kryer në Universität Hohenheim, Stuttgart

1992 - 1996   Universität Hohenheim,  Studime të doktoratës në shkencat bujqësore  Doctor scientiarum agrarium (Dr.sc.agr.)

1990 - 1991   Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung dhe Universität Göttingen,  Kurs pasuniversitar njëvjecar në Politikat e Zhvillimit.  Diplomë

1984 - 1989   Instituti i Lartë Bujqësor (Universiteti Bujqësor i Tiranës)  Studime pasuniversitare për gradën e parë shkencore në Zootekni.  Doktor (Dr.)

1977 - 1982   Instituti i Lartë Bujqësor (Universiteti Bujqësor i Tiranës)
Fakulteti i Veterinarisë,  Studime universitare në Degën Zootekni
Diplomë universitare: Zooteknik i lartë

EKSPERIENCA PROFESIONALE

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) [09.2017 – në vazhdim]
Profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit (FBM), Departamenti i Shkencave Zooteknike (DSHZ).  

Kuvendi i Shqipërisë [2013 - 2017]
Deputet

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë – [09.2009 – 09.2013]
Ministër i Arsimit &Shkencës dhe në periudhën prill- gusht 2013 Zëvendëskryeministër

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë – [09.2005 – 09.2009]
Këshilltar dhe në periudhën 02.2006-04.2007 Sekretar i Përgjithshëm

Universität Hohenheim [08.2001-09.2005]
Pedagog dhe kërkues shkencor në Institutin e Të Ushqyerit të Kafshëve

Universität Hohenheim [09.1999 - 08.2001]
Visiting Professor në Institutin e Të Ushqyerit të Kafshëve, me bursën e Fondacionit Alexander von Humboldt Stiftung, Germany.

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) [08.1997 – 08.2001]
Profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit (FBM), Departamenti i Prodhimit Shtazor (DPZ). 

Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë – [03.1997 – 08.1997]
Ministër i Arsimit të Lartë & Shkencës në Qeverinë e Pajtimit Kombëtar

Ministria e Arsimit të Lartë dhe Shkencës [08.1996 – 08.1997]
Drejtor i Përgjithshëm i Kërkimit shkencor

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) [1993 – 1996]
Profesor I Asociuar në Fakultetin e Bujqësisë, Departamenti i Prodhimit Shtazor (DPZ). (me shkëputje për studime pasuniversitare dhe të doktoratës jashtë vendit me lejen e institucionit)

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) [1987 – 1993]
Pedagog në Fakultetin e Veterinarisë (FV), Katedra e Të Ushqyerit të Kafshëve (me shkëputje për studime pasuniversitare dhe të doktoratës jashtë vendit me lejen e institucionit)

Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës (ILB) [12.1982 – 1987]
Asistent pedagog në Fakultetin e Veterinarisë, Katedra e Të Ushqyerit të Kafshëve.

Ndërmarja Bujqësore “Gj. Dimitrov” Tiranë [09.1981 – 06.1982]
Zooteknik stazhier

Fushat e eksperitzes:

1. Fiziologjia e te ushqyerit te kafsheve (Nutrition Physiology of Animals)
2. Te ushqyerit e aplikaur te kafhseve (Applied Animal Nutrition)

3. Cielsia dhe Siguria e ushqimeve te kafsheve (Feed Quality and Safety)

Shkarko CV