Përgjegjëse e Grupit Mësimor Kërkimor “Entomologjise”

 

Prof. Dr. Natasha HAKA (Duraj)

Lektore

E-mail: natashahaka@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Mbrojtje Bimësh , Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1994

Mastër Agronome e Mbrojtjes së Bimëve , Instituti Lartë  Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1980

Lëndët:

Entomologji bujqësore, Akarologji bujqësore, Bazat e Entomologjisë, Menaxhimi i integruar në drufrutore dhe vektorët e sëmundjeve, etj.

Interesat kërkimore

Studimi i specieve të këpushave të dobishme të Fam. Phytoseiidae në hardhi dhe pemë frutore.

Lufta e Integruar në pemë frutore.

Shkarko CV