Pedagog

Prof. Asoc. Nehat ÇOLLAKU

Pedagog

E-mail:  nehatcollaku@ubt.edu.al


Edukimi

PhD,  në Politika Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Master Shkencor në Menaxhimin e Qëndrueshëm të Ekosistemeve Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2002

Bachelor në Mbarështrim Pyjesh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë  1993.

 • Lendet

  Politikat Pyjore

  Planifikim Territori dhe Mbrojtje Natyre

  Biologjia dhe Mbarështrimi i Faunës së Gjuetisë


 • Interesat kërkimore

  Politikat pyjore dhe instrumentat e politikës në mbarështrimin e qëndrueshëm të pyjeve.

  Pagesat për shërbimët mjedisore dhe ngritja e skemës së pagesave si një instrument i rëndësishëm në  mbarështrimin e pyjeve.

  Vlerësimi social-ekonomik i kontributit të projekteve të pyjeve në mbarështrimin e pyjeve.

  Kontributi i pyjeve në zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe në ekonominë kombëtare.

  Rolet, përgjegjësitë dhe sfidat e bashkive lidhur me menaxhimin e pyjeve dhe kullotave.

  Ekuacionet alometrike dhe vlerësimi i biomasës.

  Analiza e territorit, planifikimi i territorit dhe skenarët e zhvillimit të territorit.

  Përcaktimi i humbjes së tokës të shkaktuar nga erozioni sipas kategorive të mbulesës pyjore.

Shkarko CV