Lektore

 

Dr. Nertila DALIPAJ

Lektore

E-mail:  ndalipaj@ubt.edu.al


Edukimi

Doktor i Shkencave në fushën Bujqësia dhe Mjedisi, drejtimi “Shkencat e prodhimit shtazor”,

Universiteti Bujqesor i Tiranës dhe Universiteti i Portos, Portugali, 2018

Master Shkencor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2010

Bachelor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranës, Tiranë , 2008

Lendet:

Farmakologjia Veterinare

Interesat kërkimore

Mikrobiologji klinike dhe Zoonozat e lidhura me shendetin publik veterinar

Shkarko CV