Pedagog

 

Prof. Dr. Nikollaq BARDHI

Pedagog

E-mail: nikollbardhi@ubt.edu.al


EDUKIMI

Doktoratë nëInstitutin e Lartë Bujqësor, sot Universiteti Bujqësor të Tiranës me temë: “Vlerëime të  të treguesve morfobiologjikë e prodhues të kultivarëve dhe studimi i hallkave kryesore të teknologjisë së kultivimit të pambukut në Shqipëri”1991, në  Fakultetin e Agronomisë, Instituti i Lartë  Bujqësorë i Tiranës, sot Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1978

L Ë ND Ë T

Bimët Industriale, Bimët e arave, në BA, Bimët Aromatike e mjekësore, në MSH

INTERESAT KËRKIMORE

Studime në fushën e bimëve industriale, Bimëve Aromatike e Mjekësore, bimët natyrore e teknologjia e kultivimit.


Shkarko CV