Përgjegjëse e GMK

 

Prof. Asoc. Orkida TOTOJANI

Pedagoge

E-mail: ototojani@ubt.edu.al


Edukimi

Titull akademik” Prof  i asociuar”; Universiteti Bujqesor I Tiranes   2015

Grade shkencore “ Doktor”;2012

Titull akademik “Docent”; 2010

.Master I Shkencave ne Ekonomi, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës; 2005

Diplomuar ne Universitetin e  Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Titulli: Jurist; 2001

Lendet:

Bazat e se drejtes; E drejte Biznesi; E drejte financiare dhe bankare

 

Interesat kërkimore

Legjislacioni ne biznes, legjislacioni financiar dhe bankar, marredheniet kontraktore.


Shkarko CV