Drejtues i Grupit të lendëve bazë më mjeksi veterinare

 

Prof. Dr. Pëllumb ZALLA

Drejtues i Grupit të lendëve bazë më mjeksi veterinare

E-mail: pellumb.zalla@ubt.edu.al


Edukimi

Prof. Dr., Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2018

Prof. Asoc., Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2012

PhD, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2004

Msc., Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1997

Lendet

Hyrje në Anatomi, Anatomia Topografike, Anatomia e Aplikuar

Interesat kërkimore

Anatomia Makroskopike dhe Mikroskopike, Anatomia Krahasuese, Anatomia Klinike, Hematologjia Veterinare

Shkarko CV