Përgjegjës Departamenti

 

Prof. Dr. Seit SHALLARI

Përgjegjës Departamenti DMBN

E-mail: sshallari@ubt.edu.al 

Edukimi

1997: PhD, Institut National Polytechnique de Lorraine France
1990: Agronom, Universitetit Bujqësor të Tiranës

Lendet:

Vlerësim dhe Auditim Mjedisi; Menaxhim Mjedisi; Vleresim dhe menaxhim i rriskut mjedisor

Interesat kërkimore

Vlerësimi i dinamikës së metaleve të rënda në sistemin tokë-ujë-bimë-zinxhir ushqimor; Vlerësimi i rriskut mjedisor dhe bioreabilitimin mjedisi.

Shkako CV