Asistent Lektore

 

MSc. Pranvera TROKA

Asistent Lektore

E-mail: ptroka@ubt.edu.al

Edukimi 

Master Shkencor në Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2017

Bachelor në Administrim biznesi, Universiteti i Tiranës, Tiranë , 2015

Lendët

Drejtim agrobiznesi, Bazat e biznesit, Menaxhim i burimeve njerëzore

INTERESAT KËRKIMORE

Menaxhimi i agrobiznesit, Menaxhimi i cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore.

Shkarko CV