Pedagog

 

Dr. Ramiz METALIAJ

Pedagog

E-mail: rmetaliaj@ubt.edu.al


Pedagog i lëndëve bazë: “Fitopatologjia pyjore” dhe “Entomologjia pyjore” dhe i lëndëve me zgjedhje: “Mbrojtja e pyjeve nga zjarri” dhe Mbrojtja e drurit e produkteve të tij”.

Edukimi

PhD, Patologjia e bimëve pyjore, Universiteti “Aldo Moro”, Bri, Italia, 2004

Diploma “Inxhinier pyjesh”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 199

Lendet

Fitopatologji pyjore, Entomologji pyjore, Mbrojtja e pyjeve nga zjarri (LZ) dhe Monitorimi i gjendjes sanitare në pyje (Master profesional).

Interesat kërkimore

Kontrolli biologjik dhe i integruar i sëmundjeve dhe dëmtuesve të bimëve pyjore

Shkarko CV