Asistent Lektore

 

MSc. Sanije ZEJNELHOXHA

Asistent Lektore

E-mail: zejnelhoxhas@ubt.edu.al


EDUKIMI

Studimet doktorale në Teknologji Bujqësore dhe Bioteknologji, Universiteti i Molise-s, Itali, 2019-në vazhdim

Master Shkencor në Shkenca të Ushqimit dhe të Ushqyerit, Universiteti i Perugia-s, Itali, 2011

Bachelor në Biologji Ushqimore, Universiteti i Camerino-s, Itali, 2008

LËNDËT

Kimi ushqimore, Ushqimi dhe të ushqyerit e njeriut

INTERESAT KËRKIMORE

Përbërja nutricionale e ushqimeve, studimi i karakteristikave fiziko-kimike dhe nutricionale të mishit dhe nënprodukteve të tij, studimi i metodave për reduktimin e ekspozimit ndaj substancave kancerogjene të gjeneruara në ushqime gjatë përgatitjes së tyre etj.

Shkarko CV