Përgjegjës i Departamentit

 

Prof. Dr. Seit SHALLARI

Përgjegjës i Departamentit

E-mail: sshallari@ubt.edu.al


Edukimi

1997: PhD, Institut National Polytechnique de Lorraine France
1990: Agronom, Universitetit Bujqësor të Tiranës

Lendet:

Vlerësim dhe Auditim Mjedisi; Menaxhim Mjedisi; Vleresim dhe menaxhim i rriskut mjedisor

Interesat kërkimore

Vlerësimi i dinamikës së metaleve të rënda në sistemin tokë-ujë-bimë-zinxhir ushqimor; Vlerësimi i rriskut mjedisor dhe bioreabilitimin mjedisi.


Shkako CV