Përgjegjës Departamenti

 

Prof. Dr. Shpend SHAHINI

Përgjegjës Departamenti

E-mail: shshahini@ubt.edu.al


Edukimi

Studime Doktorature, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2001

Studime mbi mbrojtjen e integruar të parazitëve  Wageningen, Holland, 2000

Studimet e thelluara pasuniversitare, Instituti Mesdhetar i Barit, 1999

Fakulteti i agronomisë, dega e Mbrojtje  Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës,Tiranë, 1991

Lëndët:

Entomologji, Menaxhim i parazitëve, Entomologji bujqësore e aplikuar, Produktet e mbrojtjes së bimëve, Menaxhimi  i pesticideve, Patologjia e insekteve dhe kontrolli biologjik i tyre, Kontrolli biologjik, Diagnoza e insekteve, Kontrolli i integruar i parazitëve dhe zbatimi i protokolleve të B.E

Interesat kërkimore

Kërkim në fushat:

Entomologji;

Menaxhim i integruar i parazitëve;

Kontrolli biologjik;

Produktet e mbrojtjes bimëve

Shkarko CV