Lektore

 

Dr. Shpresa ÇELA

Lektore

E-mail: shpresa.cela@ubt.edu.al


Edukimi 

“Doktore Shkencash”, Financë, Universiteti Ekonomik  i Tiranes, FEUT, Tiranë 2014.

Master Shkencor në Kontabilitet , Universiteti Ekonomik i Tiranes,FEUT Tirane, 2006-2008.

Bachelor në Administrim Biznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1990 -1994.

Lëndët

Financë, Drejtim Financiar 1, Drejtim Financiar i Avancuar.

Kerkimet Shkencore

Financë, Kontabilitet, Fiskalitet,Financa Publike.