Lektor

 

Dr. Shpresim DOMI

Lektor

E-mail: shdomi@ubt.edu.al


Edukimi 

Qysh prej viti 2012 është Lektor dhe Hulumtues në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Anëtar në Departamentin e Menaxhimit të Turizmit Rural (MTR). Ligjëron modulet Politikat dhe Strategjia në Turizëm, Turizmi Rural, Menaxhim Akomodimi, Kooperimi dhe Integrimi në Bujqësi.

Ka përfunduar hulumtimet e Post-Doktoratës në vitin 2019, në Universitetin e Firenzes Itali. Nga viti 2016 mban gradën shkencore Doktor në Filozofi dhe Doktor në Administrim Biznesi. Në shkurt të 2023, ka fituar titullin akademik Profesor i Asociuar.

Fushat e hulumtimit të tij kanë fokus Zhvillimin rural, Turizmi rural, Agroturizmi, Politikat e zhvillimit të turizmit. Ka arritur të botojë punime shkencore në revista më të mira ndërkombëtare.

Ai është angazhuar në shume projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, si fondamentale ashtu edhe ato aplikative.

Website; https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/shpresim-domi/


Lëndët

Politikat Turistike; Menaxhim akomodimi në Turizëm; Turizëm rural; Kooperimi dhe Integrimi në Bujqësi

Kerkimet Shkencore

Turizem rural; Agroturizem; Zhvillim rural; Menaxhim sipërmarrje dhe SME;

Shkarko CV