Lektore

 

Dr. Silvana NAKUÇI

Lektore

E-mail: snakuci@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2018.

Master në shkencat e Ekonomisë Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2008.

Kam mbaruar studimet e larta në degën e Ekonomisë dhe Politikave Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës , 2000-2005.


Lendet:

Ekonomi e burimeve natyrore dhe ambientit & Bazat e Ekonomisë

Interesat kërkimore

Vlerësimi i efektivitetit të përdorimit të burimeve natyrore dhe të ambientit

Studime të ndryshme të tregut,  Analiza e sjelljes konsumatore.

Shkarko CV