Lektor

 

Prof. Asoc. Sokol DURO

Lektor

E-mail: durosokol@ubt.edu.al


Edukimi

Prof. Asoc.ne mjekesi veterinare Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2012

PhD, ne mjekesi veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2008

Master Shkencor në Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2003

Diplome ne Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1991


Lendet

Hyrje ne Anatomi, Anatomi Topografike, Anatomi e kafsheve


Interesat kërkimore

Osteologjia krahasuese e ruminanteve te vegjel,

Anatomia krahasuese e specieve,

Anatomia e kafsheve ekzootike

Vleresimi i shendetit dhe mirqenies se kafsheve ne ferme,