Administratore Fakulteti Bioteknologjisë dhe Ushqimit 

 

Suzana Bajram LAMI

Administratore FBU

E-mail: slami@ubt.edu.al


FORMIMI AKADEMIK Shkolla e mesme e përgjithëshme Shaban Lika Klos, Burrel 1984-1988

Instituti Lartë Bujqësor Dega, Ekonomik Plan Agrar EKSPERIENCA PROFESIONALE 1992-1994 Trajtim me asistence 2000 – 2006 Ekonomiste në firmën private Ballazhi sh.p.k, Tiranë.

01.10.2006 Kancelare e Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit Nga 31.07.2018 Administratore e Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit Në vitin 2007 kurse kualifikimi në Qendra Didaktike , IriSoft ALPHA Në vitin 2008 kurs kualifikimi ne Qendren Didaktike , Irisoft Financa pese Përfunduar kursin e plotë për gjuhën angleze Gold-Future Njohuri të mjaftueshme në gjuhën Frënge Gjatë kësaj periudhe kam marrë pjesë në trajnime të ndryshme, të organizuara nga Instituti I trajnimit të Administrates Publike.

Organizuar nga Instituti I Trajnimit te Administrates Publike Programi I Menaxhimit Financiar nga date 1-6 Nentor 2009, Modulet Buxheti dhe Thesari Publik Parimet e prokurimit publik Kurse dhe Kualifikime Njohuri te programeve te kompjuterit, me deshmi per: Kurse kompjuteri te perdorimit te platformes Windows dhe software-ve perfshire Word, Excel.