Lektore

Prof. Dr. Tatjana Dishnica

Lektore

E-mail: tdishnica@ubt.edu.al 

Edukimi

1991: PhD, (Doktor i shkencave) Agronomi, Universiteti Bujqësor i Tiranës,

1978: Agronome e përgjithëshme, Instituti i Lartë Bujqësor,

Lëndët: Komunikim; Prodhim Bimor; Sistemime Bujqësore. Interesat kërkimore: Kërkim & Këshillim dhe Informacion bujqëso; Komunikim Profesional; Teknologji kultivimi.


Shkarko CV