Asistent Lektore

 

MSc. Teuta HALILAJ

Asistent Lektore

E-mail: teuta.halilaj@ubt.edu.al


Edukimi

MSc në Fizikë Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 2012.

Bachelor në Fizikë Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 2010. 

Lëndët

Fizikë

Fizikë- Meteorologji

Shkarko CV