Pedagog

 

Prof. Dr. Thoma NASTO

Pedagog

E-mail: tnasto@ubt.edu.al


Edukimi

Perimtari, ILB, sot Universiteti Bujqesor i Tiranes,  1983.

Studime të thelluara pasuniversitare, ILB sot Universiteti Bujqesor i Tiranes,  1987 – 1990.

Lëndët

Perimtari, Perimet e Rralla, Hortikultura Urbane, Kultivimi Perimeve dhe Erzave.

Kërkimet Shkencore

Teknologji të kultivimit të perimeve në fushë të hapur, Perdorimi i substrateve alternativë në prodhimin e fidanëve të perimeve,  Evidentimi dhe studimi i kultivarëve autoktonë të perimeve.


Shkarko CV