Drejtor i GMK

 

Prof. Dr. Vangjel CERONI

Drejtor i GMK

E-mail: vangjelceroni@ubt.edu.al


Edukimi

Kandidat i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Fakulteti i Veterinarisë, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, 1992

Diplomimi Mjek Veteriner, Fakulteti i Veterinarisë, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, 1981

Lëndët:

Sëmundjet e Kafshëve Ripërtypëse

Propedeutikë Veterinare

Interesat kërkimore

Patologjitë kryesore të kafshëve Ripërtypëse.

Me përparësi patologjitë e metabolizmit.

Shkarko CV