Asistent Lektor

 

MSc. Xhuljo SEMA

Asistent Lektor

E-mail: xhsema@ubt.edu.al


Edukimi

Master Shkencor në “Inxhinieri Agromjedisi”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2019

Bachelor në “Inxhinieri Agromjedisi dhe Ekologji”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2017.

Lëndët:

Bazat e Prodhimit Bimor, Toka dhe Menaxhimi I saj, Bazat e Shkencës së tokës, Hyrje në Shkencë Toke.

Interesat kërkimore

Ruajtja dhe përmirësimi I cilësive fiziko-kimiko dhe biologjike të tokës.


Shkarko CV