Zv. Dekani për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

 

Prof. Asoc. Edmond HALA

Zv. Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

E-mail: hiedmo@ubt.edu.al 

Edukimi

2008: PhD, Universitetit Bujqësor të Tiranës
1998: Mjek Veterinar, Universitetit Bujqësor të Tiranës

Lendet:

Riprodhimi i Peshqve dhe Prodhimi Larvor

Higjiena dhe parandalimi I Semundjeve

Akuariologjia

Teknikat e Prodhimit te Llojeve te reja ne Akuakulture

Interesat kërkimore

Manipulimet ambientale me rezultate ne riprodhim; Vleresimi i reservave peshkore; Iktiopatologjia

Shkarko CV