Lektor


Prof. Dr. Zydi TEQJA

Lektor

E-mail: zteqja@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Agromjedis, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1992

Diplomë universitare në Agronomi, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1985

Lëndët:

Bazat e arkitekturës së peizazhit

Kopshtet dhe parqet urbane

Projektimi dhe Menaxhimi i qëndrueshëm i peizazhit

Interesat kërkimore

Ndikimi i hapësirave të gjelbra mbi shëndetin dhe mirëqenien e popullatës; Studimi i ndryshimeve të mbulesës bimore në kohë dhe hapësirë dhe ndikimi i ndyshimeve klimatike.


Shkarko CV