Grupi Mësimor Kërkimor Botanikës Pyjore

Dr. Ramiz METALIAJ,

Pedagog

E-mail: rmetaliaj@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

 Hap profilin e plotë