Grupi Mësimor Kërkimor - Inxhinieria e Përpunimit të Ushqimeve

Prof. Asoc. Aida SHKURTI (Bogoviku),

Lektore

E-mail: a.shkurti@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore

Prof. Asoc. Dr. Anila KOPALI,

Zv. Dekane

E-mail: ankopali@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Anisa PEÇULI,

Zv. Dekane

E-mail:  apeculi@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore

 Hap profilin e plotë

Dr. Fatjon HOXHA,

Lektor

E-mail: fhoxha@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Nertil XHAFERAJ,   

Përgjegjës Departamenti

E-mail: nxhaferaj@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore