Grupi Mësimor Kërkimor - Inxhinieritë Bujqësore

Prof. Asoc. Dr. Etleva JOJIÇ,

Pedagoge

E-mail: ejojic@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

Prof. Dr. Përparim Laze,

Pedagog

E-mail:  plaze@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Ndoc VATA,

Lektor

E-mail: nvata@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

Prof. Dr. Edmond DEMOLLARI,

Lektor

E-mail:  edemollari@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

MSc. Olsid MEMA,

Asistent Lektor

E-mail:  omema@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

MSc. Aleksandër PEQINI,

Asistent Lektor

E-mail:  apeqini@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë