Grupi Mësimor Kërkimor - Kimi Inorganike dhe Analitike

Prof. Asoc. Dr. Ariola DEVOLLI,

Kryetare

E-mail: adevolli@ubt.edu.al

Departamenti i Kimisë

Dr. Dhurata FETA,

Lektore

E-mail: dfeta@ubt.edu.al

Departamenti i Politikave dhe Studimeve Evropiane

 Hap profilin e plotë

Dr. Merita STAFASANI,

Lektore

E-mail: mstafasani@ubt.edu.al

Departamenti i Kimisë

 Hap profilin e plotë

Dr. Eralda DANO,

Pedagoge

E-mail: edano@ubt.edu.al

Departamenti i Kimisë

 Hap profilin e plotë

Dr. Edlira SHAHINASI,

Lektore

E-mail: eshahinasi@ubt.edu.al

Departamenti i Kimisë