Grupi Mësimor Kërkimor - Kimi Organike

Prof. Dr. Valentina ARAPI,

Kryetare

E-mail: varapi@ubt.edu.al

Departamenti i Kimisë

Dr. Mariola KODRA,              Përgjegjëse Departamenti

E-mail: mkodra@ubt.edu.al

Departamenti i Kimisë

 Hap profilin e plotë

Dr. Artiona LAZE,             

Lektore

E-mail: alaze@ubt.edu.al

Departamenti i Kimisë

 Hap profilin e plotë

Dr. Entela ÇELIKU,     

Pedagoge

E-mail: eceliku@ubt.edu.al

Departamenti i Kimisë

 Hap profilin e plotë