Grupi Mësimor Kërkimor - Mikrobiologjia dhe Bioteknologjia Ushqimore

Prof. Asoc. Dr. Rozeta HASALLIU,

Drejtuese GMK

E-mail: rhasalliu@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

Prof. Dr. Kapllan SULAJ,

Dekan

E-mail: ksulaj@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Kristaq SINI,

Përgjegjës i GKM

E-mail:  ksini@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 Hap profilin e plotë

Dr. Erjon MAMOÇI,                 

Përgjegjës Departamenti

E-mail: mamocie@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

MSc. Ervin SHISHMANI,

Asistent Lektor

E-mail:  eshishmani@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 Hap profilin e plotë