Grupi Mësimor Kërkimor -  i Përpunimit Parësor të Drurit


Prof. Asoc. Dritan AJDINAJ,

Lektor

E-mail:  dajdinaj@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit

 Hap profilin e plotë

Dr. Armond Halebi

 Lektor

E-mail: ahalebi@ubt.edu.al

Departamenti i I ndustrise se Drurit