Grupi Mësimor Kërkimor -  i Shkencave të Aplikuara

Dr. (Doc) Firdus  HAVERAJ, 

Lektor

E-mail:  fhaveraj@ubt.edu.al

Departamenti i Fizikës dhe Shkencave të Aplikuara

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Arben ALLA, 

Pedagog

E-mail:  benialla@ubt.edu.al

Departamenti i Fizikës dhe Shkencave të Aplikuara

 Hap profilin e plotë