Dekani FBM

 

Prof. Dr. Ilir KRISTO

Dekan FBM

E-mail: ikristo@ubt.edu.al 


Ai është Profesor në Departamentin e Agromjedisit dhe Ekologjisë. Ka përfunduar studimet universitare në vitin 1981 pranë Fakultetit të Agronomisë të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Në Gusht 1989 mbrojti tezën e doktoraturës në shkencat bujqësore pranë UBT.
Në 2005 mori titullin “Profesor”. Aktualisht zhvillon mësim në disa module si Hyrje në Shkencën e Tokës, Bazat e Prodhimit Bimor, Shkencë toke e Avancuar dhe Menaxhimi i Burimeve Natyrore. Gjatë aktivitetit të tij akademik dhe kërkimor ka botuar disa tekste universitare dhe artikuj shkencor në revista të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare.

Shkarko CV