RREGULLORE E STUDIMEVE

Në dokumentin e mëposhtëm do të gjeni rregulloren e Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Rregullore e Studimeve