AKREDITIMI NË UNIVERSITETIN BUJQËSOR TË TIRANËS

Akreditimi Institucional

Universiteti Bujqësor i Tiranës në aktreditimin periodik institucional  Nr.59, datë 16.12.2021 është vlerësuar pozitiv për një periudhë pesë vjeçare deri më datë 15.12.2026.


Akreditimi i Programeve