Grupi Mësimor Kërkimor - Administrim

Prof. Asoc. Dr. Ilir TOMORRI,

Përgjegjës i GMK-së

E-mail:  itomorri@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Prof. Dr. Remzi KECO,

Dekan FEA

E-mail:   rkeco@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Eda LUGA,

Pedagoge 

E-mail:   eluga@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Dr. Denisa PIPERO,

Lektore

E-mail:   dpipero@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë