Grupi Mësimor Kërkimor - Akuakulturë

Prof. Asoc. Dr. Rigers BAKIU,

Përgjegjës Departamenti

E-mail: rigers.bakiu@ubt.edu.al

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit

Prof. Asoc. Jerina KOLITARI,

Pedagoge

E-mail:  jkolitari@ubt.edu.al

Departamenti i Akuakultures dhe Peshkimit

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Edmond Hala, Zv. Dekan

Pedagoge

E-mail:  hiedmo@ubt.edu.al

Departamenti i Akuakultures dhe Peshkimit

 Hap profilin e plotë

Dr. Enkelejda BUDA,

Pedagoge

E-mail:  ebuda@ubt.edu.al

Departamenti i Akuakultures dhe Peshkimit

 Hap profilin e plotë