Grupi Mësimor Kërkimor - Biologji dhe Aplikimi i Metodave të Biologjisë Molekulare në Ushqime

Dr. Enkeleda BERBERI,

Drejtuese GMK

E-mail: eberberi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 

Prof. Dr. Spase SHUMKA,

Pedagog

E-mail:  sshumka@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 Hap profilin e plotë

Dr. Manjola KULIÇI,

Pedagoge

E-mail:  mkulici@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 Hap profilin e plotë

Dr. Migena HOXHA,

Pedagoge

E-mail:  mhoxha@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 Hap profilin e plotë

MSc. Suada LALAJ,

Asistent Lektore

E-mail: smucaj@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë