Grupi Mësimor Kërkimor - Ekonomia dhe Politika Pyjore

Prof. Dr. Leonidha PERI,

Dekan

E-mail:leonidha.peri@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

Prof. Asoc. Nehat ÇOLLAKU,

Pedagog

E-mail: nehatcollaku@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

 Hap profilin e plotë

Dr. Ina VEJSIU,

Zv. Dekane

E-mail: inavejsiu@ubt.edu.al

Departamenti i Fizikës dhe Shkencave të Aplikuara

 Hap profilin e plotë

Dr. Marsela LUARASI,

Lektore

E-mail: mluarasi@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

 Hap profilin e plotë