Grupi Mësimor Kërkimor - Entomologjia

Prof. Dr. Natasha HAKA,

Përgjegjëse e GMK “Entomologjise”

E-mail: natashahaka@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

Prof. Dr. Shpend SHAHINI,

Përgjegjës i Departamentit

E-mail:  shshahini@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Ejup Çota,

Lektor

E-mail: ecota@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

Dr. Adnand RAMADHI,

Lektor

E-mail:  aramadhi@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Dr. Ajten BËRXOLLI,

Lektor

E-mail:  aberxolli@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

MSc. Florie REXHAJ, 

Pedagoge

E-mail:  frexhaj@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë