Grupi Mësimor Kërkimor - Mbarështimi i Kafshëve dhe Ekstensioni në Blektori

Prof. Asoc. Agim KUMARAKU,

Kryetar

E-mail: akumaraku@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 

Prof. Dr. Ylli BIÇOKU,

Lektor

E-mail:  ybicoku@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Lumturi SENA,

Kryetare

E-mail:lsena@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

Dr. Lorena HYSI,

Lektore

E-mail:  lhysi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Grupi Mësimor Kërkimor -  Të Ushqyerit e Kafshëve

Prof. Asoc. Dr. Petrit DOBI,

Lektor

E-mail:pdobi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

Dr. Alma LLAMBIRI,

Lektore

E-mail:  hiedmo@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Enkelejda SALLAKU,

Kryetare

E-mail:  esallaku@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Etleva DELIA,

Pedagoge

E-mail:  edelia@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Ylli BIÇOKU,

Lektor

E-mail:  ybicoku@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë